Hebrew     English    Farsi

ד"ר חביב לוי ערך ספרים רבים ופרסם מאות מאמרים במשך שנות הכתיבה הפורייה שלו. באתר זה עומדים לרשות המשתמשים שניים מן החשובים בעבודותיו בשפה הפרסית, שהם תולדות יהודי איראן וכן זכרונות. המעוניינים לקרוא את הפרקים השונים של ספר זכרונות בעברית, יכולים להקליק על כל אחת מן הכותרות למטה, או להקליק על תמונת הספר לקריאה שלמה או דפדוף העמודים.

זכרונות

פרק א'      טהראן בימי ילדותי

פרק ב'      נסיעה לפריז ללימודים גבוהים

פרק ג'      אירוסין ומסיבת נישואין

פרק ד'      דברים שאמר רזא-שאה

פרק ה'      "משנה מקום" בסימן לידת בתי הלן

פרק ו'       פליטים, בית ספר, ... והבולשת

פרק ז'       משיכה עזה לארץ המובטחת

פרק ח'      ילדין טהראן

פרק ט'       ארץ ישראל: לבלוב תוך כדי מאבק

פרק י'        ראשית הזקנה

פרק י"א     עשייה ופעילות במקום התבודדות ופרישה

פרק י"ב     מאוצר זכרונות העבר

                                          
                                                   
                                                                                                       
תמונות