Hebrew     English    Farsi

دکتر حبیب لوی در طول سال های دراز فعالیت فرهنگی و پژوهشی خویش چندین کتاب و صدها مقاله به رشته تحریر در آورد که در این جا دو کتاب مهم او به زبان فارسی، با ترجمه انگلیسی کتاب "یهودیان ایران" و ترجمه عبری کتاب "خاطرات من" در اختیار کاربران قرار دارد.
با کلیک کردن روی هر یک از عناوین زیر شما می توانید بخش های مختلف کتاب «خاطرات من» را به زبان فارسی (در قالب فایل پی.دی.اف) مطالعه کنید و یا با کلیک کردن روی تصویر کتاب، آن را به طور کامل در اختیار داشته باشید: