Hebrew     English    Farsi

ד"ר חביב לוי, חוקר תולדות יהודי איראן, נחשב כאחת הדמויות הבולטות בקרב מנהיגות יהודי איראן, שעסק בעבודות מחקר היסטורי וכתיבת דברי הגות, במקביל לעיסוקיו הרפואיים ומיזמיו העסקיים. הוא נולד בשת 1896 במשפחה יהודית ידועה בטהראן. עם גמר לימודי תיכון בגיל 16, נשלח לפאריס ללמוד רפואת שיניים. עם חזרתו, הוא עסק בהפצת חדשנות מדעית, כשרפואת שיניים באיראן הייתה עדיין בחיתוליה, ובמקביל התחיל בחקר תולדות יהודי איראן במטרה לתרום את חלקו לתרבות היהודית. פרי המחקר המקיף שלו על תולדות יהודי איראן התפרסם בשלושה כרכים בשנת 1960. זה היה אחד המחקרים החדשניים בנושא זה ועד היום נחשב כעבודת מחקר המקיפה ביותר על תולדות יהודי איראן ו-2500 שנות היסטוריה שלהם. בשנת 1979 עם פרוץ המהפכה האסלאמית באיראן, נאלץ ד"ר חביב לוי לעזוב את טהראן ולהעביר את משפחתו ללוס-אנג'לס. גם שם הוא המשיך בעבודות מחקר וכתיבת דברי הגות על היהדות ויהודי איראן. ד"ר חביב לוי נפטר בלוס-אנג'לס בשנת 1984 והובא לפי בקשתו לקבורה בירושלים, כביטוי לאהבתו את ארץ אבות וכיסופיו לעיר המסמלת את הלאומיות, הדת והתרבות היהודית.                                          
                                                   
                                                                                                       
תמונות